RANDEVU AL +90 (312) 285 85 82
Yayınlar
 • Yenilmaz E, Kumsar NA, Kütük EK, Dilbaz N. (2014) Comparison between Clinical Features and Residual Depressive Symptoms of Patients with Bipolar Depressive and Unipolar Depressive Disorder in Remission. J Psychiatry
  17:119 doi: 10.4172/1994-8220.1000119
 • Koyuncu Kutuk E, Akkisi-Kumsar N, Dilbaz N, Kaya H. The Comparison of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis’s response to the stimulation of psychological stress in the abstinence period of alcohol-dependent patients with first degree unaffected relatives and control group Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
  2014; 24: S113
 • Gümüştaş F, Yulaf Y, Gökçe S, Sağlam S, Kütük EK. [One-Year Retrospective Analysis of Forensic Cases Referred to Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic in the Province of Adiyaman]. Cukurova Med J.
  2014; 39-2: S280-289
 • Koyuncu Kütük E, Akkişi Kumsar N, Kaya H, Bolat Kaya Ö, Dilbaz N. Psychiatric Aspects of Adult-Onset Hallervorden Spatz Syndrome: A report of two cases. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
  2015;28:265-268 DOI: 10.5350/DAJPN2015280309
 • Kütük EK, Çelik M, Dilbaz HN. (2015) Beden dismorfik bozukluğu olan iki hastada tedavi niyetine madde kullanımı: olgu sunumu. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1:1
 • Emel Koyuncu Kütük, Funda Gümüştaş, Behice Han Almış (2017) Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes. Anadolu Psikiyatri Derg.
  DOI: 10.5455/apd.274195
 • Behice Han Almış, Emel Koyuncu Kütük, Funda Gümüştaş, Mustafa Çelik.(2017). Kadınlarda Ev İçi Şiddet için Risk Faktörleri ve Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlarda Ruhsal Bozulmanın Belirleyicileri. Arch Neuropsychiatry.
  DOI: 10.5152/npa.2017.19355
 • Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük, Yasemin Yulaf, Behice Han Almış.(2017). Psychiatric disorders, developmental and academic difficulties among children and adolescents at-risk for schizophrenia: A controlled study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology.
  http://dx.doi.org/10.1080/24750573.2017.1394803.
 • Funda GÜMÜŞTAŞ,1 Neşe PERDAHLI FİŞ,2 Yasemin YULAF,3 Emel KOYUNCU KÜTÜK,4 Gözde YAZKAN AKGÜL,2 Tuğba Didem KUŞÇU2 Şizofreni açısından yüksek riskli çocuk ve ergenlerde algılanan anne-baba tutumları ve yaşam kalitesi düzeyleri
  (Anadolu Psikiyatri Derg 2018; 19:xx-xx)
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 • Egilmez OB, Celik M, Kalenderoglu A, Han Almiş B, Saglam S, Koyuncu Kutuk E, Bulbul F. Spontaneous ejaculations related with aripiprazole. 6. Klinik Psikofarmakoloji Kongresi
  2014
 • Kalenderoglu A, Celik M, Egilmez OB, Saglam S, Han Almis B, Koyuncu Kutuk E, Bulbul F. Improvement in Negative Symptoms in Schizophrenia Patients Taking Clozapine After Paliperidone Augmentation: A Case Series. 6. Klinik Psikofarmakoloji Kongresi
  2014
 • Celik M, Kalenderoglu A, Egilmez OB, Saglam S, Koyuncu Kutuk E, Han Almis B. Copycat suicides in 5-year old children: Presentation of 2 cases. 6. Klinik Psikofarmakoloji Kongresi
  2014
 • Koyuncu Kutuk E, Akkisi-Kumsar N, Dilbaz N, Kaya H. The Comparison of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis’s response to the stimulation of psychological stress in the abstinence period of alcohol-dependent patients with first degree unaffected relatives and control group. 28th ECNP Congress,
  29/08/2015-01/09/2015, p 6.b.010
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 • Koyuncu Kütük E, Akkişi Kumsar N, Kaya H, Bolat Kaya Ö, Dilbaz N. Psychiatric Aspects of Adult-Onset Hallervorden Spatz Syndrome: A report of two cases. Türk Psikiyatri Derneği, Ocak 2007, Ankara
 • Koyuncu Kutuk E, Akkisi-Kumsar N, Dilbaz N, Kaya H. The Comparison of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis’s response to the stimulation of psychological stress in the abstinence period of alcohol-dependent patients with first degree unaffected relatives and control group Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
  2014; 24: S113
 • Yenilmez E, Akkisi-Kumsar N, Koyuncu Kutuk E, Dilbaz N. [OP-006] Comparison between clinical features and residual depressive symptoms of patients with bipolar depressive and unipolar depressive disorder in remission Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
  2014; 24: S75 (sözel bildiri).
 • Gumustas F, Koyuncu Kutuk E. Üniversite öğrencisi kızlarda çocukluk döneminde aile içi fiziksel şiddete uğrama ile depresif ve kaygı belirti düzeyleri ilişkisi ve genç kızların şiddet algısı. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Nisan 2015, İstanbul.
 • Gumustas F, Koyuncu Kutuk E. Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde Kalan Ergen kızların Sosyodemografik verilerinin ve Maruz Kaldıkları İstismarla ilişkili Özelliklerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 1-4 Nisan 2015, İstanbul.
 • Gumustas F, Koyuncu Kutuk E. Depressive and Anxiety Symptoms and Cigarette Smoking Among College Girls. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 15-19 Nisan 2015, Antalya
 • Gumustas F, Koyuncu Kutuk E. Depressive and anxiety symptoms and cigarette smoking among college girls. Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Antalya. (POSTER)
 • Gumustas F, Koyuncu Kutuk E. Üniversite öğrencisi kızlarda çocukluk döneminde aile içi fiziksel şiddete uğrama ile depresif ve kaygı belirti düzeyleri ilişkisi ve genç kızların şiddet algısı. Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 1-4 Nisan 2015, İstanbul. (POSTER)
 • Gumustas F, Koyuncu Kutuk E. Şizofreni tanısı olan ebeveynlerin çocuklarında psikiyatrik tanıların, depresyon, kaygı ve yıkıcı davranış sorun düzeylerinin kontrol grubuyla karşılaştırılmalı incelenmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 13-16 Nisan 2016, İzmir.